Skip to content

 

Här kan du läsa mer om Utredning, Behandling och Rådgivning.

Neuropsykiatrisk utredning

Om du vill veta om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD/ADD eller autismspektrumtillstånd, behöver du först gå igenom en utredning. Beroende på vad utredningen visar, kan du få olika slags hjälp och stöd.

För mer information om hur ADHD eller autism kan yttra, vänligen se Frågor och svar.

Det viktigaste att veta inför en utredning

För att vi ska kunna genomföra en utredning måste du vara nykter och du ska inte ha brukat droger under de senaste 6 veckorna. Detta är för att vi ska bedöma DIG och inte effekten av någon substans. Om du är påverkad av droger, alkohol eller starka mediciner så kommer vi inte att kunna komma fram till ett tillförlitligt resultat.

Alla vuxna som genomgår utredning kommer att screenas för droger. Det är inget vi kan tvinga dig till och du måste inte göra drogscreening, men vi kan då välja att neka dig utredning.

Du måste avboka/omboka tider du blivit tilldelad senast 48 timmar före bokad tid. Senare avbokningar än så kräver läkarintyg eller annat intyg av behörig person för att de ska accepteras. Uteblivna besök eller sena avbokningar utan intyg debiteras.

HUR GÅR det TILL?

Pris: 32 500 kr

Priset består av två delar: ett bedömningsmöte med psykolog (3 000 kr) samt, om utredning är befogad, bokas du till psykolog och läkare för fortsatt utredning (29 500 kr).  Utredning som kommer på remiss från Psykiatrin och Habiliteringen under avtal med regionen är kostnadsfri utöver en administrationsavgift på 150kr per besök hos psykolog och 300kr per besök hos läkare. Denna kostnad kan registreras på ditt högkostnadskort.

ADHD-utbildning

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om ADHD, oavsett om du har en diagnos själv, är anhörig till någon med diagnosen eller enbart vill veta mer om ADHD. 

Under utbildningen får du lära dig mer om ADHD och hur man kan hantera de svårigheter som diagnosen kan innebära. Kursen innebär också en möjlighet att få prata med andra med liknande erfarenheter samt ställa frågor till psykologer med erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska diagnoser.  

Utbildningen hålls eftermiddags- och kvällstid. Kontakta oss för mer information om nästa kursstart. Tillfällena hålls på plats i MKR Psykologtjänst i Skånes lokaler i Lund. 

Vill du veta mer om kursen? 

Meddela oss via vårt formulär om du är intresserad av att delta. Du kommer sedan kontaktas med mer information om startdatum.

Pris: 3 500 kr

Kursen består av 5 tillfällen. Vi träffas under 5 veckors tid en gång i veckan, 2 timmar och 15 minuter per gång. 15 minuter är avsatt för fikapaus.

Psykoterapi / Psykologisk behandling

Vi erbjuder såväl kognitiv beteendeterapi (KBT) som psykodynamisk terapi (PDT). Behandlingen riktar sig till dig med t.ex lätt till medelsvår ångest och/eller depression, stress, fobier eller neuropsykiatrisk problematik. Vi kan hjälpa dig med känslohantering, psykoedukation och strategier kopplat till neuropsykiatrisk problematik samt upplevda relationella svårigheter. Psykologisk behandling kan vara ett bra komplement eller alternativ till medicinsk behandling.

Du kan bland annat få hjälp med: 

 • Praktiska strategier som hjälper dig att bättre hantera dina koncentrationssvårigheter och minska distraktioner
 • Känsloreglering och strategier att hantera svåra situationer
 • Ökad kunskap om din diagnos och ditt beteendemönster
 • Annan lättare psykiatrisk problematik

HUR GÅR det TILL?

Pris: 1 125kr per besök (med Legitimerad psykolog) eller 500kr per besök (med PTP-psykolog)

Antalet besökstillfällen bestäms efter bedömningsbesöket. Besöket är 45 minuter per tillfälle förutom bedömningssamtalet som är 75 minuter. Ni betalar per tillfälle och kan avbryta behandlingen när ni vill.

Läkarbesök

Läkarbesök är för dig som önskar allmän psykiatrisk bedömning med rådgivning och medicinförskrivning vid behov samt receptförnyelse (detta avser enbart patienter som är inskrivna hos oss). Vi erbjuder också utförande av läkarintyg till Transportstyrelsen och läkarutlåtande till körkort.

Prislista

 • Medicinrådgivning och inställning av medicin: 2700kr* om din utredning är genomförd på vår mottagning.
 • Medicinrådgivning och inställning av medicin: 3000kr* om du är utredd hos en annan aktör. Utredningsutlåtande och journalkopior måste då vara oss tillhanda före din bokning.
  *Medicinuppföljning krävs för god och säker vård. Uppföljningen sker via telefon/besök på plats. Pris beror på antal besök som behövs och utformas individuellt under pågående medicinering.
 • Uppföljning medicinering telefonsamtal: Just nu 400 kr
 • Uppföljning medicinering besök på plats: Just nu 800 kr 
 • Uppföljning 
 • Läkarintyg: 2 500 kr
 • Intyg till körkort (till Transportstyrelsen): 2 500 kr
 • Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag 2 500 kr

Pris: se ovan

Kostnad varierar beroende på vilken hjälp du söker.

Rådgivning via digitalt möte

Rådgivning är för dig som inte är helt säker på vilken hjälp eller vilka insatser du behöver. Här kan du få konsultation av en erfaren behandlare som kan guida dig till rätt vård, insatser eller instanser.

Mötet sker digitalt på telefon- eller videosamtal via Microsoft Teams. Under rådgivningen får du prata med en behandlare som lyssnar på dig och dina behov. Därefter får du rekommendationer på hur du kan gå vidare med behandling, utredning eller något annat.

Även vårdnadshavare kan söka rådgivning för sitt barn. 

HUR GÅR det TILL?

Pris: 925 kr per tillfälle

I kostnaden ingår ett 45 minuter samtal med legitimerad psykolog, guidning och rekommendationer samt hjälp med remiss för vidare insatser om så önskas.