Skip to content

 

Här kan du läsa mer om Utredning, Behandling och Rådgivning

Neuropsykiatrisk utredning 

Ger svar på om barnet har ADHD, autism, intellektuella begränsningar eller om det finns någon annan förklaring till de svårigheter som finns. Vi genomför utredningar på barn mellan 2-18 år. Syftet med en utredning är att förstå hur barnet/ungdomen behöver hjälp, stöd och eventuellt behandling. 

För mer information om hur ADHD/autism kan yttra sig, vänligen se Frågor och svar.

HUR GÅR DET TILL?

Pris: 32 500 kr

Priset består av två delar: ett bedömningsmöte med psykolog (3 000 kr) samt, om utredning är befogad, bokas ditt barn till psykolog och läkare för fortsatt utredning (29 500 kr). Utredning är kostnadsfri för barn under 18 år vid mottagande av remiss från barn- och ungdomspsykiatrin under avtal med regionen.

Psykologisk behandling

Vi erbjuder behandling i form av enskilda samtal för barn och unga. Beroende på ålder kan det vara motiverat att vårdnadshavare deltar under hela eller vissa delar av samtalet.  
Exempel på svårigheter som ditt barn/ungdom kan få hjälp med är : 

  • ångest
  • nedstämdhet
  • fobier/rädslor
  • tvång (OCD)
  • känsloreglering 

Vi erbjuder även information och utbildning till barn/unga som nyligen fått ADHD- eller autismdiagnos. Det finns dessutom möjlighet att få hjälp med praktiska strategier för att hantera sina svårigheter kopplade till neuropsykiatriska tillstånd. 

Hur går det till?

Pris: 1 125 kr per behandlingstillfälle med legitimerad psykolog eller 500 kr per behandlingstillfälle med PTP-psykolog

Antalet besökstillfällen bestäms efter bedömningsbesöket. Besöket är 45 minuter per tillfälle förutom bedömningssamtalet som är 75 minuter. Ni betalar per tillfälle och kan avbryta behandlingen när ni vill.

För föräldrar

Rådgivning 

Om du inte är riktigt säker på vilken hjälp ditt barn behöver eller vad svårigheterna kan bero på kan rådgivande samtal vara ett steg på vägen mot rätt stöd. Här får du prata med en erfaren psykolog som lyssnar på dig när du berättar om hur ditt barn fungerar och vad du upplever som de största utmaningarna just nu. Därefter får du rekommendationer på hur du kan gå vidare, till exempel med utredning eller behandling. Mötet tar ca 45 min och sker digitalt på telefon eller videosamtal via Microsoft Teams. 

Föräldrastöd 

Vi erbjuder stöd och vägledning i föräldrarollen. Tillsammans med en erfaren psykolog får du berätta om ditt barns behov och vad du/ni upplever är de största utmaningarna just nu. Ett stödsamtal kan till exempel ge dig hjälp och verktyg att stötta ditt barn på bästa sätt i sin nuvarande diagnostiserade problematik. 

Samtalet tar ca 45 min och sker antingen på plats på mottagningen eller digitalt på telefon eller videosamtal via Microsoft Teams. Det går bra att bara en eller flera föräldrar är med. 

Pris: 925 - 1 500 kr per tillfälle

Kostnad beror på om du som vårdnadshavare vill ha rådgivning eller stödsamtal.