Skip to content

 

Här kan du läsa mer om Utredning, Behandling och Rådgivning

Neuropsykiatrisk utredning 

Ger svar på om barnet har ADHD, autism, intellektuella begränsningar eller om det finns någon annan förklaring till de svårigheter som finns. Vi genomför utredningar på barn mellan 2-18 år. Syftet med en utredning är att förstå hur barnet/ungdomen behöver hjälp, stöd och eventuellt behandling. 

För mer information om hur ADHD/autism kan yttra sig, vänligen se Frågor och svar.

HUR GÅR DET TILL?

Pris: 32 500 kr

Priset består av två delar: ett bedömningsmöte med psykolog (3 000 kr) samt, om utredning är befogad, bokas ditt barn till psykolog och läkare för fortsatt utredning (29 500 kr). Utredning är kostnadsfri för barn under 18 år vid mottagande av remiss från barn- och ungdomspsykiatrin under avtal med regionen.

Psykologisk behandling

Vi erbjuder behandling i form av enskilda samtal för barn och unga. Beroende på ålder kan det vara motiverat att vårdnadshavare deltar under hela eller vissa delar av samtalet.  
Exempel på svårigheter som ditt barn/ungdom kan få hjälp med är : 

 • ångest
 • nedstämdhet
 • fobier/rädslor
 • tvång (OCD)
 • känsloreglering 

Vi erbjuder även information och utbildning till barn/unga som nyligen fått ADHD- eller autismdiagnos. Det finns dessutom möjlighet att få hjälp med praktiska strategier för att hantera sina svårigheter kopplade till neuropsykiatriska tillstånd. 

Hur går det till?

Pris: 1 200 kr per behandlingstillfälle med legitimerad psykolog 

Antalet besökstillfällen bestäms efter bedömningsbesöket. Besöket är 45 minuter per tillfälle förutom bedömningssamtalet som är 75 minuter. Ni betalar per tillfälle och kan avbryta behandlingen när ni vill.

För föräldrar

Rådgivning 

Om du inte är riktigt säker på vilken hjälp ditt barn behöver eller vad svårigheterna kan bero på kan rådgivande samtal vara ett steg på vägen mot rätt stöd. Här får du prata med en erfaren psykolog som lyssnar på dig när du berättar om hur ditt barn fungerar och vad du upplever som de största utmaningarna just nu. Därefter får du rekommendationer på hur du kan gå vidare, till exempel med utredning eller behandling. Mötet tar ca 60 min och sker på plats på mottagningen eller digitalt på telefon eller videosamtal via Microsoft Teams. 

Föräldrastöd 

Vi erbjuder stöd och vägledning i föräldrarollen. Tillsammans med en erfaren psykolog får du berätta om ditt barns behov och vad du/ni upplever är de största utmaningarna just nu. Ett stödsamtal kan till exempel ge dig hjälp och verktyg att stötta ditt barn på bästa sätt i sin nuvarande diagnostiserade problematik. 

Samtalet tar ca 60 min min och sker antingen på plats på mottagningen eller digitalt på telefon eller videosamtal via Microsoft Teams. Det går bra att bara en eller flera föräldrar är med. 

1 500 kr per tillfälle

Rådgivning eller stödsamtal för vårdnadshavare.

Läkarbesök

Läkarbesök är för dig som önskar allmän psykiatrisk bedömning med rådgivning och medicinförskrivning vid behov samt receptförnyelse (detta avser enbart patienter som är inskrivna hos oss). Vi erbjuder också utförande av läkarintyg till Transportstyrelsen och läkarutlåtande till körkort.

Prislista

 

 • Medicinrådgivning och inställning av medicin: 2700kr* om din utredning är genomförd på vår mottagning.
 • Medicinrådgivning och inställning av medicin: 3000kr* om du är utredd hos en annan aktör. Utredningsutlåtande och journalkopior måste då vara oss tillhanda före din bokning.
  *Medicinuppföljning krävs för god och säker vård. Uppföljningen sker via telefon/besök på plats. Pris beror på antal besök som behövs och utformas individuellt under pågående medicinering.
 • Uppföljning medicinering telefonsamtal: Just nu 400 kr
 • Uppföljning medicinering besök på plats: Just nu 800 kr 
 • Läkarintyg: 2 500 kr
 • Intyg till körkort (till Transportstyrelsen): 2 500 kr
 • Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag 2 500 kr