Skip to content

Begära ut journalhandlingar

Du kan när du vill begära ut MKR Psykologtjänst i Skånes journalhandlingar gällande dig eller ditt barn.

Det kan röra sig om journalen som helhet eller enskilda delar, till exempel utredningsutlåtandet som sammanställs i samband med alla utredningar, om detta skulle ha kommit bort.

Så här gör du

Vuxen: Logga in på mkrpis.kaddio.com med Bank-ID. Skicka ett meddelande till tillgänglig behandlare i ”kommunikation”.

Barn: Om ditt barn har ett Bank-ID kan ni logga in på mkrpis.kaddio.com med ert barns Bank-ID. Skicka ett meddelande till tillgänglig behandlare i ”kommunikation”.
Om ditt barn inte har Bank-ID kan ni som vårdnadshavare skicka ett meddelande via mkrpis.kaddio.com utan att logga in. Verifiera med mejl och telefonnummer att du är vårdnadshavare (dessa ska vara samma uppgifter som vi tog emot vid remissankomst).